This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Иван Костов

Последвай Костов в:
Специалист Маркетинг и реклама с 10-години опит в областта и повече от 5 години в Интернет маркетинг и електронната търговия. Доказан лидерство и способност да доставя високо ефективни и измерими стратегии за постигане на ръст на приходите, привличане на нови клиенти и увеличаване на популярността на марката.

Как бихте похарчили случайно намерени 100 лева? Ще ги приемете ли като дар, който идва, за да осъществи някое от онези желания, за които средствата все не стигат?