Десетте етични правила на Credissimo

С настоящите правила Credissimo твърдо заявява ангажираността си към пазара на предоставяне на бързи кредити и заеми, в съответствие с най-високите стандарти на бизнес етиката. "Десетте етични правила" подсилват базисната идея на нашата политика, а именно поддържането на ясни и прозрачни правила при кредитиране, справедливи пазарни условия и ангажимент към всички наши клиенти.

Клиентите са приоритет

Credissimo е една от първите регистрирани небанкови финансови институции в България. Като пионер в областта на бързите кредити, ние развиваме дейността си от 2007 година и до днес сме обслужили над 700 000 заявления за кредити. Ние сме българската финансова компания с най-много фенове във Facebook.

Превърнахме се в лидер, защото виждаме развитието си само и единствено през очите на нашите клиенти. Работим усърдно, отговорно и отдадено. Винаги поставяме интереса на потребителите над всичко.

Пълна прозрачност

Пълните условия, при които отпускаме заеми се разясняват преди подписване на Договора. Лихвените проценти, начините им на изчисляване, както и всякаква допълнителна информация, необходима на клиента е винаги на разположение.

Достоверна реклама

Credissimo рекламира своите продукти и услуги, чрез отговорни рекламни кампании, които не подвеждат клиентите.

Отговорно кредитиране

Отпуснатите кредити се съобразяват винаги с възможностите на потребителя.

Защита за клиента

Компанията не толерира порочните способи за влияние и натиск върху потребители в безизходица и апелира към толерантност от страна на всички други небанкови финансови институции.

При всякакви нередности и претенции, клиентите могат да ни сигнализират на:

тел. 0700 12 0 12 (на цената на един градски разговор) или тел. *5555 (на цена според тарифния план, без оскъпяване за всички мобилни оператори)

Сигнализирай за проблем от тук

Обратна връзка

Credissimo непрекъснато е на разположение на своите клиенти при възникнали неясноти относно всеки елемент от Договора и Условията към него. Гарантираме изцяло правото на информация на клиента по всяко време.

Сигурност на личните данни

Клиентите се чувстват спокойни за своите лични данни, защото използваме надеждни и сигурни средства за защита. Не допускаме никакви злоупотреби, нарушения и измами.

Отговорни на пазара

Credissimo работи за целите, напредъка и развитието на пазара на небанковото потребителско кредитиране. Наш приоритет е повишаване нивото и качеството на предоставяните кредитни продукти и услуги за крайния потребител.

Законност

Компанията работи при стриктното спазване на eвропейското и националното законодателство, вътрешните правила и процедури, правилата за професионално поведение в своите отношения с клиенти, партньори и конкуренти. Договорите и Условията се актуализират винаги с оглед на новите изисквания на Закона за защита на потребителите и Закона за потребителския кредит.

Спазване на Етичните правила

Credissimo е компания с изградени традиции и принципи. Считаме себе си за една от най-отговорните небанкови финансови институции на пазара, която стриктно провежда и осъществява своята дейност съобразно "Десетте етични правила". Категорично се разграничаваме от всякакви практики и методи на нелоялно и непрозрачно отношение към потребителите на пазара при предоставяне на потребителски бързи кредити и заеми.

Изтегли кодекса с 10-те етични правила!