This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Десетте етични правила на Credissimo

Вземи пари сега

С настоящите правила Credissimo твърдо заявява ангажираността си към пазара на предоставяне на бързи кредити и заеми, в съответствие с най-високите стандарти на бизнес етиката. "Десетте етични правила" подсилват базисната идея на нашата политика, а именно поддържането на ясни и прозрачни правила при кредитиране, справедливи пазарни условия и ангажимент към всички наши клиенти.