close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Партньорски Панел Credissimo

Партньорски Панел Credissimo - често задавани въпроси
Вземи пари сега

Партньорски панел Credissimo

Често задавани въпроси


Всеки оператор на каса ще има възможност да предлага продуктите на Credissimo, посредством изпращане на бърза заявка от името на клиента.

 

Credissimo до заплата е бърз заем от 100 до 1 000 лева и срок за изплащане от 15 до 30 дни с възможност за удължаване на периода.

 

1-ви и всеки 5-и кредит до заплата е безлихвен, върнат в гратисен период.

 

Пример: Взел си 200 лева, с период на изплащане 15 дни. Ако на 15-тия ден (когато е падежът), нямаш възможност да погасиш заема, можеш да платиш само оскъпяването за периода. Това ще поднови твоя заем до заплата за нови 15 дни. Така можеш да отлагаш изплащането на главницата (200 лева) неограничен брой пъти, ако плащаш редовно само оскъпяването.

Всеки оператор на каса ще има възможност да предлага продуктите на Credissimo, посредством изпращане на бърза заявка от името на клиента.

 

Credissimo плюс е потребителски кредит от 200 до 5 000 лева с изплащане на малки и удобни месечни вноски от 3 до 24 месеца, с възможност за рефинансиране.

 

В случай че клиентът има нужда от допълнителна сума, има възможност да заяви рефинансиране на активния си кредит. При одобрение на рефинанс, от заявената сума се удържа дължимата сума за закриване на текущия кредит. Останалата част от сумата се усвоява от клиента.

 

Пример: Имаш активен кредит за 1 500 лв, който към днешна дата можеш да погасиш с оскъпяване общо 1 600 лв. Трябват ти още 500 лв. и искаш да заявиш рефинансиране, заявяваш 2 100 лв., които погасяват задилжението ти на активния кредит 1 600 лв. и усвояваш 500 лв.

Панелът позволява три нива на достъп с потребителско име и парола:

 

Оператор

 

Операторът е всеки служител на каса, който има достъп до:

 

 • Изпращане на Бърза заявка от името на клиент;
 • Справка за статус на изпратени бързи заявки;
 • Възможност за справка по определени филтри;
 • Справка за дължима сума по договор за кредит;
 • Справка за одобрена сума за изплащане.
Мениджър на клон

 

Мениджър на клон има достъп до обработваните данни на управляван клон.

 

 • Всички операции, извършвани от Оператор;
 • Достъп до справки на управляван клон;
 • Създаване и менажиране на акаунтите на Оператори.
Администратор

 

Администраторът е управляващ партньорския панел и има пълни права на достъп до всички функционалности на партньорския панел.

 

 • Има достъп до всички функционалности на панела;
 • Може да създава клонове и профили на Оператор и Мениджър;
 • Достъп до справки на всичи клонове;
 • Има достъп до всички експорти за цялата партньорска мрежа.

Всеки служител на каса ще има възможност да попълни и изпрати данните на клиент с цел обработка и съдействие за кандидатстване за кредит от служител на Credissimo. Операторът трябва да следва процес със следните стъпки:

 

 • Избор на продукт, сума и период;
 • Попълване на данните на клиента;
 • Подписване на декларация за обработка на лични данни;
 • Изпращане на данните към Credissimo;
 • Клиентът получава обаждане от Credissimo;
 • Credissimo уведомява клиента дали е одобрен за заем;
 • При одобрение, клиентът получава парите*.
*В случай, че е избран метод за получаване на парите на каса, то парите ще са налични веднага след получаване на одобрението.

Всеки Оператор ще има възможност да направи справка на подадените бързи заявки от клиенти на каса и техния статус, посредством филтри: период, име на клиент, статус на заявка. Възможните статуси на заявка са маркирани в различен цвят:

 

 • Очаква обработка (жълт маркер) - бързата заявка очаква да бъде обработена от колцентър и впоследствие от кредитен отдел (след пускане на пълно заявление за кредит);
 • Неодобрена (червен маркер) - заявката за кредит не е одобрена;
 • Платена (зелен маркер) - заявката е одобрена и клиентът е усвоил парите.

При всяко подаване на бърза заявка е необходимо клиентът да подпише собственоръчно декларация за обработване и съхранение на лични данни. Тези деклации се съхраняват от Парньора. Веднъж месечно - между 1-во и 10-то число се изпращат декларациите, които са събрани предходния месец.

 

 • Изпращат се чрез: куриер на фирма Speedy;
 • Получател: Credissimo;
 • Адрес: гр.София, п.к. 1463, бул.Витоша 146 А, ет.4;
 • Клиентски номер на Credissimo в Speedy: 175330437000;
 • За сметка на: получател Credissimo.

Изплащане на одобрената сума по кредит става след справка за клиент по ЕГН. Операторът трябва да следва процес със следните стъпки:

 

 • Въвежда ЕГН на клиент;
 • Показват се данни на клиента и одобрената сума;
 • Oператорът идентифицира клиента - сравнява с номер на лична карта, дата на издаване, МВР град и снимка на клиент;
 • Oператорът маркира сумата като платена и потвърждава получаване ѝ от клиента;
 • Операторът принтира, подписва и подпечатва разписка в 2 копия, като едната остава за клиента, а другата се съхранява в Архив на касата;
 • Кредитът получава статус Платен.

Погасяване на задължение по кредит от клиент на каса след справка за клиент по ЕГН. Операторът трябва да следва процес със следните стъпки:

 

 • Въвежда ЕГН на клиент;
 • Показват се данни на клиента и задължението му към Credissimo;
 • Oператорът пита клиента колко пари иска да внесе и въвежда сумата в поле Сума. След изчисляване на таксата, операторът казва на клиента общата сума, която трябва да плати;
 • Oператорът маркира сумата като платена от клиента (бутон Плащане) и потвърждава получаването на парите (бутон Потвърди);
 • Операторът принтира, подписва и подпечатва разписка в 2 копия, като едната остава за клиента, а другата се съхранява в Архив на касата;
 • Вноската по кредита се отразява като погасена.

В меню Плащания Архив се пазят всички трансакции (изплатени кредити на клиенти и получени вноски), както и разписките за съответната трансакция с опция за сваляне. В меню архив Операторът има възможност за филтриране на данни по следните филтри:

 

 • Вид трансакция;
 • Име на клиент;
 • Период.

В меню табло всеки оператор ще вижда резюмирани данни и резултати на своята каса. Операторът има възможност за филтриране на данни по следните филтри:

 

 • Брой заявления - общ брой пуснати бързи заявки;
 • Платени кредити;
 • Неодобрени кредити;
 • Изплатена сума - обща сума на изплатени / усвоени кредити на каса;
 • Получени вноски - обща сума на получени вноски от клиенти на каса.