Партньори

Партньорите, с които работим за по-добро и ефективно обслужване

АОНК

АОНК

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) e създадена в края на месец април 2014 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на осем водещи небанкови финансови институции, обединени около собствен Етичен кодекс и спазващи добрите търговски практики за защита на потребителите и пазарно поведение.

Cashterminal

Cashterminal

Cashterminal е иновативна технология за погасяване на задължения от различни доставчици. Услугата представлява платежни терминални устройства в удобни за потребителя места за плащане в цялата страна. Устройствата предоставят на крайния потребител възможността за разплащане на комунални и битови услуги в брой, в реално време, 24 часа в денонощието, през цялата година.

Easy Pay

Easy Pay

Easypay.bg е платежна услуга за парични преводи, която позволява извършването на плащания и преводи до всяка точка на страната в реално време, като дейността на дружеството се извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията и от Българска Народна Банка. Тя позволява плащането на битови сметки, данъци, такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно гише.

Comodo

Comodo

Comodo е световен доставчик на гъвкави и надеждни SSL сертификати, които отговарят на широк спектър от потребности, гарантиращи най-високо ниво онлайн сигурност между потребители и уебстраници.

Fast Pay

Fast Pay

Fast pay е платежна система за бързи плащания на комунални и битови сметки на гише в избрани градове в страната. Fast pay позволява бързо и ефективно заплащане на комунални услуги, данъци, такси и други посредством безплатна клиентска карта, с която бързо и лесно може да заплащат всякакви сметки към различните доставчици на услуги.

Green Business Bureau

Green Business Bureau

Green Business Bureau е световно признат оценител в сертифицирането на екологичния бизнес, определящ усилията на компаниите за устойчивост. Green Business Bureauе оценява наложената екологична политика и положени усилия за опазване на околната среда, като дава възможност за по-нататъшно усъвършенстване чрез поетапни ръководства за прилагане на най-добрите практики.

Web Broker

Web Broker

Уеб Брокер предоставя много различни по вид услуги на граждани и фирми. Ние ви консултираме и ви помагаме да изберете възможно най-добрата оферта измежду многото предложения, които се предлагат от финансовите и нефинансовите институции в България. В партньорските ни офиси в цялата страна ще получите съдействие при кандидатстване за потребителски или бърз кредит в зависимост от вашите нужди.