close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Партньорите, с които работим за по-добро и ефективно обслужване

Вземи пари сега
Лого на АОНК

АОНК

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) e създадена в края на месец април 2014 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на осем водещи небанкови финансови институции, обединени около собствен Етичен кодекс и спазващи добрите търговски практики за защита на потребителите и пазарно поведение.

Лого Easypay

Easy Pay

Easypay.bg е платежна услуга за парични преводи, която позволява извършването на плащания и преводи до всяка точка на страната в реално време, като дейността на дружеството се извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията и от Българска Народна Банка. Тя позволява плащането на битови сметки, данъци, такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно гише.

Лого Fastpay

Fast Pay

Фаст Пей е проект за интегриран софтуер за заплащане на комунални и битови сметки на едно гише, реализиран и разработен въз основа на дългодишен опит в развитието и внедряването на билинг системи.

Лого Cashterminal

Cashterminal

Cashterminal е иновативна технология за погасяване на задължения от различни доставчици. Услугата представлява платежни терминални устройства в удобни за потребителя места за плащане в цялата страна. Устройствата предоставят на крайния потребител възможността за разплащане на комунални и битови услуги в брой, в реално време, 24 часа в денонощието, през цялата година.

Лого Green Business Bureau

Green Business Bureau

Green Business Bureau е световно признат оценител в сертифицирането на екологичния бизнес, определящ усилията на компаниите за устойчивост. Green Business Bureauе оценява наложената екологична политика и положени усилия за опазване на околната среда, като дава възможност за по-нататъшно усъвършенстване чрез поетапни ръководства за прилагане на най-добрите практики.

Лого Comodo

Comodo

Comodo е световен доставчик на гъвкави и надеждни SSL сертификати, които отговарят на широк спектър от потребности, гарантиращи най-високо ниво онлайн сигурност между потребители и уебстраници.

Лого IandG Brokers

Web Broker

„Уеб Брокер” предоставя много различни по вид услуги на граждани и фирми. Ние ви консултираме и ви помагаме да изберете възможно най-добрата оферта измежду многото предложения, които се предлагат от финансовите и нефинансовите институции в България. В партньорските ни офиси в цялата страна ще получите съдействие при кандидатстване за потребителски или бърз кредит в зависимост от вашите нужди.