Условия за ползване на услугите на Credissimo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Условия за ползване на услугите на Credissimo

Вземи пари сега

Този уебсайт е собственост на КРЕДИСИМО ЕАД. Компанията има право да променя неговото съдържание, без предварително уведомление. С достъпа си до този уебсайт, всеки потребител декларира, че приема условията по-долу:

 • Авторско право

  Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на КРЕДИСИМО ЕАД. Всеки потребител на сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на този сайт без предварително писмено разрешение на КРЕДИСИМО ЕАД.

 • Връзки с други сайтове

  КРЕДИСИМО ЕАД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящия има хипервръзки.

 • Правни аспекти на информацията

  Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана на този уеб сайт, не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.

 • Отговорност

  КРЕДИСИМО ЕАД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. КРЕДИСИМО ЕАД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт.

  Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. КРЕДИСИМО ЕАД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

  Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – КРЕДИСИМО ЕАД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. КРЕДИСИМО ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

 • Използване на бисквитки

  С използването на сайта Credissimo.bg потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.