Условия за ползване на услугите на Credissimo

Този уебсайт е собственост на КРЕДИСИМО ЕАД. Компанията има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. С достъпа си до този уебсайт, всеки потребител декларира, че приема условията по-долу:

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на КРЕДИСИМО ЕАД. Всеки потребител на сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на този сайт без предварително писмено разрешение на КРЕДИСИМО ЕАД.

Връзки с други сайтове

КРЕДИСИМО ЕАД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Правни аспекти на информацията

Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана на този уеб сайт, не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.

Отговорност

КРЕДИСИМО ЕАД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. КРЕДИСИМО ЕАД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. КРЕДИСИМО ЕАД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – КРЕДИСИМО ЕАД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. КРЕДИСИМО ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

Използване на бисквитки

С използването на сайта Credissimo.bg потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

Препратки

Сайт на Комисия за защита на потребителите: https://www.kzp.bg

Сайт на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/

Сайт на Платформата ОРС: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG