ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ! Участвай и спечели 20 лева за всеки привлечен приятел! Виж как тук >>
0700 12 0 12
*5555

Условия за ползване

правила и отговорности

Този уебсайт е собственост на КРЕДИСИМО АД. Компанията има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. С достъпа си до този уебсайт всеки потребител декларира, че приема условията по-долу:

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на КРЕДИСИМО АД. Всеки потребител на сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на този сайт без предварително писмено разрешение на КРЕДИСИМО АД.

Връзки с други сайтове

КРЕДИСИМО АД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящия има хипервръзки.

Правни аспекти на информацията

Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана на този уеб сайт, не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.

Доколкото потребителското кредитиране представлява строго регламентирана правна дейност, КРЕДИСИМО АД полага и ще полага всички усилия да предоставя актуална, достъпна и точна информация за продуктите и услугите си.

Отговорност

КРЕДИСИМО АД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. КРЕДИСИМО АД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. КРЕДИСИМО АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – КРЕДИСИМО АД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. КРЕДИСИМО АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

Използване на бисквитки

С използването на сайта credissimo.bg потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

Тhis website uses Roboto font.

Лични данни Благотворителност Етичен кодекс Отговорно кредитиране

С използването на сайта за бързи кредити credissimo.bg приемаш употребата на "бисквитки" от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.