Credissimo в подкрепа на борбата с домашното насилие

Credissimo в подкрепа на борбата с домашното насилие

Credissimo е организация, която не само разпознава важността на социално отговорния бизнес, но и активно се включва в борбата с една от най-тежките обществени проблематики - домашното насилие. Ние вярваме, че е от съществено значение да се вдигне глас срещу насилието във всичките му форми - физическо, емоционално, психологическо, и икономическо, тъй като всеки човек заслужава да живее в среда на сигурност и уважение.

Насилието в семейството е дълбоко вкоренен проблем, който засяга всички аспекти на обществения живот. То не само разрушава живота на отделни индивиди, но и подкопава стабилността на обществото като цяло. В Credissimo сме убедени, че пътят към промяната включва активно обсъждане и насърчаване на обществен диалог, който да разкрие мащаба на проблема и да поощри повече хора да потърсят помощ.

 

Със загриженост и ангажимент ние разширяваме нашите усилия като подкрепяме "Български фонд за жените" - организация, която е в авангарда на инициативите за борбата с насилието над жени. Нашето финансово участие е насочено към предоставянето на средства за програми, които образоват, предпазват и подкрепят жертвите на насилие, и същевременно работят за промяна на обществените нагласи и законодателство.

Въвеждането на лилавите лентички като част от нашия корпоративен дрескод в деня, предхождащ международния ден за борба с домашното насилие, е само един от стъпките, които правим в посока повишаване на осведомеността за този наболял проблем. Този символ на солидарност се носи не само като знак на подкрепа, но и като призив за действие. Ние сме твърдо убедени, че всеки малък жест има значение и може да допринесе за създаването на отпор срещу домашното насилие.

 

Освен това в рамките на нашата компания организирахме редица семинари и обучения, водени от професионални психолози и специалисти в областта на социалната работа. Те информират нашите служители за признаците на насилие, стратегиите за неговото предотвратяване и методите за подкрепа на засегнатите. Обученията насърчават отворената комуникация и разбирането, което са от решаващо значение за създаването на подкрепяща и безопасна работна среда.

 

Вярваме, че бизнесът има силата и ресурсите да бъде катализатор за положителна социална промяна. #НитоЕднаПовече не е само лозунг, а мисия, която обединява нашите усилия и отразява нашата решимост да се противопоставим на насилието и да изградим по-сигурно бъдеще за всички.

 Обратно към всички

Прочети още