Как да имаме по-висок кредитен рейтинг?

Как да имаме по-висок кредитен рейтинг?

Възможно е да сте чували израза „кредитен рейтинг“ в контекста на оценка, дадена на държавата от някоя от международните кредитни агенции. Възможно е да сте го чували и във връзка с фирми и компании. А ако сте кандидатствали за получаване на кредит, е много вероятно да знаете, че и вие имате кредитен рейтинг като физическо лице. Обикновено това е съществен фактор, който отваря или ви затръшва вратата пред получаването на желаното финансиране. Кредитният рейтинг зависи от много фактори и се променя спрямо тях. На някои е по-трудно да повлияете, но други лесно може да управлявате така, че да подобрите общото си представяне и при нужда от заемен капитал да имате по-високи шансове при кандидатстването.

Какво е кредитен рейтинг?

Кредитният рейтинг е оценка на кредитоспособността на дадена държава, институция, фирма, физическо лице. В случая обаче ще говорим за кредитния рейтинг на физически лица. Тази оценка показва вероятността кандидатстващият за кредит да го изплати в рамките на договорените условия. Високият кредитен рейтинг означава, че кредитополучателят е достатъчно надежден и обратното – ниският индикира, че не е достатъчно благонадежден, вероятно не е бил изряден платец в миналото и съответно вероятността и сега да повтори този модел е висока.

Оценката зависи от множество фактори, включително демография, доходи и кредитна история. Банките и кредитните компании си набавят необходимата информация от различни информационни системи и регистри, като всяка институция следва собствен модел на скоринг. Това означава, че при еднакви дадени условия някъде може да получите кредит, а някъде не. Значение има и за какъв вид заем кандидатствате и в какъв размер и срок.

Как да поддържаме добър рейтинг?

Вече стана ясно, че един от важните фактори е да сте били изряден платец при предишни заеми. Тази част от историята ви се отбелязва в Централния кредитен регистър към БНБ и има давност от 5 години. Ако сте пропускали множество вноски по кредити и имате други нарушения в историята си, единственият начин да се справите с проблема е да не допускате нови и да изчакате периода на давност.

На обратната крайност обаче може да бъде ситуацията, в която кредитната ви история е „празна“, не сте ползвали досега никакви видове заеми. Този сценарий също не е във ваша полза, тъй като практически означава липса на данни, въз основа на която банката или кредитната институция да прецени, че сте благонадежден кредитополучател. Ако години наред сте се пазили от ползването на кредити, то това може да ви изиграе лоша шега в момента, в който решите да използвате този продукт и това е важно за вас – обикновено при кредитите в по-големи размери, но не само.

Изграждането на добра история отнема време и се състои в умереното и разумно използване на кредитни продукти. Практически няма значение какви, стига да ги управлявате добре и да не допускате просрочия. Продуктите, съвсем естествено, избирайте според специфичните си нужди. Ако наличието на кредитна карта ще ви бъде удобно в ежедневието, то използвайте такава. Но само ако това е правилният инструмент за вашата ситуация: не е добре, например, да изхарчите веднага лимита си, дори и после да възстановите сумата в срок. Много по-добре е да ползвате картата за по-чести малки плащания. Ако спорадично ви трябва финансиране по конкретни поводи, добър начин да се справите с тях, като едновременно с това работите за висок рейтинг, са бързите кредити. Например „Credissimo до заплата“ е много удобен инструмент за покриване на текущи нужди или такива от по-малък размер, тъй като е до 600 лв. със срок на изплащане от един месец и при това с 0% лихва в рамките на гратисния период за всеки първи и пети заем. Ако ви трябва по-голяма сума, например за да организирате лятната си почивка или пък ремонт, може би ще предпочетете „Credissimo плюс“, при който може да получите до 2500 лв. заем и да го разсрочите до 24 месеца.

Други фактори

Някои от факторите, които се вземат предвид при формирането на кредитния ви рейтинг, по-трудно подлежат да управление. Например демографският, тъй като няма начин да промените възрастта си. Доходите ви, съвсем естествено, имат голямо значение. Според случая това може да се отнася към заплатата ви по трудов договор, а някои институции са склонни да вземат предвид общите ви доходи, а не само заплатата. Тук също нямате много поле за действие, но ако например имате възможност да повишите осигурителния си доход, вместо част от него да е по граждански договор или, още по-лошо, на тъмно, по-добре го направете.

Доходите сами по-себе си са важни, но тук има значение и какви са разходите ви. Затова често може да ви питат колко голямо е домакинството, а особено значение имат и съществуващите кредити, които изплащате. Напълно възможно е да сте в ситуацията да получавате доста добри доходи, но да имате и немалко вноски за изплащане, което пак да се окаже препятствие. Решението тук е да консолидирате заемите си. За целта също може да се възползвате от опциите за кредит за рефинансиране на Credissimo.Обратно към всички

Прочети още