Седем правила при взимането на бърз кредит

Седем правила при взимането на бърз кредит

Чели сте, чували сте и сте гледали безброй случаи на измамени потребители на бързи кредити. За съжаление, както е случаят с телефонните измамници, проблемът често е в липсата на достатъчно внимание у хората. Защото мошеници има под път и над път и винаги успяват да намерят удачен начин да спечелят нещо на гърба на други хора. Понякога си получават заслуженото, понякога не. Жертвите им обаче рядко и трудно получават възмездие.

Наясно сме, че в сектора на бързите кредити, както във всеки друг, има място да се намърдат и недобросъвестни лица. Затова, когато решите да се възползвате от бърз заем, е добре да знаете няколко неща, по които може да познаете измамниците.

Самият сектор от години е максимално регулиран и контролиран. Фирмите за бързи кредити подлежат на задължително вписване в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ) и то само ако преди това успешно са преминали през строгия регистрационен режим на БНБ, а след това са под постоянен контрол. Трудно легална финансова институция може да ви подведе, защото би понесла много сериозни санкции, в това число и да я заличат от регистъра на финансовите институции и да не може повече да извършва дейността си.

Измамниците, от своя страна, не са регистрирани никъде и тъй като функционират като фантоми, трудно могат да бъдат открити от властите. Ето как обаче и вие да не бъдете подведени от техните солени „услуги“:

1. Никакви частни лица

Никое, ама никое, частно лице няма право да ви отпуска кредит. Не говорим за заем от роднина или приятел (макар и те да крият рискове). Говорим за случаите, когато чрез обява или по друг начин се свързвате с някого и той ви обещава такива „изгодни“ условия, че забравяте да мислите рационално.

Каквото и да ви увещава, трябва да сте наясно: Частните лица не могат да получат разрешение от никоя институция, за да имат правото да кредитират. Това при абсолютно всички случаи са измамници и впоследствие могат да ви изнудват за каквото си искат. Не се предоверявайте на чар и симпатия или уверения в добри намерения. Така могат да ви накарат да подпишете документи, които после колкото и да се опитвате да докажете, че сте измамени, е много вероятно те да дават право на въпросното лице да се сдобие с ваше имущество или да трябва да му връщате огромна сума пари. За неприятните методи, които някои използват, дори няма да споменаваме (чували сте по новините).

2. Фирма? А дали е такава?

Някой по-хитър частник може устно да реши да ви уверява, че си има съвсем легална фирма. В интерес на истината може дори да е регистрирал някакво юридическо лице. Това съвсем не означава, че има правото да раздава кредити и почти със сигурност е измамник. В общи линии при тази ситуация важат същите сценарии като в горната точка.

Как обаче да проверите? Първото и най-лесно нещо е да видите дали има интернет сайт. В днешно време почти никоя нормална фирма не си позволява да оперира без наличието на фирмен сайт. Ако такъв няма, независимо какво ви баламосват, това е първата червена лампичка, която трябва да ви светне.

3. Лицензът е задължителен

Дори да има някакъв сайт обаче, това съвсем не е достатъчно. Тук отново най-лесно може да проверите, дали зад него не стои фантом, като потърсите адрес и телефон и се обадите, за да проверите, дали е истински. Ако такива данни за контакт няма или на телефоните трайно не отговаря никой, не се доверявайте.

Второ, както посочихме по-горе, легалните компании за бързи кредити подлежат на задължително вписване в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ и то само ако преди това успешно са преминали през строгия регистрационен режим на БНБ. Ако номерът на Удостоверението за вписване в регистъра не фигурира на сайта, поискайте да го проверите. При всички случаи, на сайта на БНБ е обявен актуален списък с всички финансови институции, които отговарят на законовите изисквания и съответно имат издаден лиценз да предоставят потребителски кредити, тоест, може много бързо да проверите дали съответната фирма присъства в списъка.

В допълнение в средата на 2014 г. част от фирмите в сектора се обединиха около сходната си гледна точка относно потребностите от регулация в бързите кредити и учредиха Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Към момента в асоциацията членуват 6 компании, спазващи утвърдени международни стандарти и добри практики, като Credissimo е един от инициаторите на новата организация.

4. Общи условия и образец на договор

Истинските финансови институции задължително трябва да ви предоставят безвъзмездно за запознаване на хартиен или друг траен носител общите си условия за предоставяне на кредити и цялата преддоговорна информация за желания от вас кредит във формата на Стандартен европейски формуляр. Общите условия и тарифите, при които се предоставят потребителски кредити трябва да бъдат обявени на видно място в офисите на кредитора, а ако става въпрос за онлайн кредити – на сайта. Ако не фигурират никъде, сте в правото си да ги изискате и да ви ги предоставят. Условията трябва да са ясно формулирани и разбираеми, а ако има неясноти и нещо не разбирате, сте в правото си да поискате допълнителни разяснения от служителите.

5. Ситният шрифт

Съгласно Закона за потребителския кредит, шрифтът в преддоговорната и договорна документация не трябва да бъде по-малък от 12. Така че ако ви предоставят договор или части от договор или друг документ, свързан с кредита, които са с дребен шрифт, това е индикация за измама, като след това по съдебен ред може да искате обявяването на договора за недействителен и да върнете само предоставената ви главница. Съществуват хитрости като тази умишлено да ви предоставят договор, в който част от редовете са избледнели на вид като проблем при принтирането. Поискайте нов, четим екземпляр. Разбира се, това не означава да не четете предоставените ви документи ако няма дребен шрифт. Прочетете целия договор и всички приложения към него, защото реално капаните може да са заложени навсякъде. Отново имате правото да получите разяснения при всякакви възникнали неясноти.

6. Струва ли си рискът?

Ако имате каквито и да било съмнения, че сте се свързали с нелегална финансова институция (или те са се свързали с вас), по-добре се насочете към легален и познат вариант. Колкото и изгодни условия да ви предлагат на пръв поглед почти всички нелегални лица или фирми за кредити разчитат на измама и изнудване, за да печелят. Не си струва рискът да се обвържете с тях, заради някой процент в повече или по-малко, който може да ви излезе много солено впоследствие.

7. Никога не плащайте предварително!

Това е много важно! Никоя финансова институция няма законовото основание и право да изисква от вас предварително плащане на погасителна вноска, преди да сте усвоили кредита и да е настъпил падеж на вноска! Не плащайте авансово, каквито и аргументи и обяснения да ви представят за такова искане. Единствената възможност, компания да ви поиска такса, е за разглеждане на вашето заявление, като това трябва да е обявено преди предварително. Някой финансови институции могат да ви поискат такса за разглеждане на кредита, като това е допустимо, стига да е обявено преди това.

Ако имате нужда от пари и търсите надеждна и сигурна фирма, винаги може да се свържете с Credissimo. Ние сме една от първите компании за бързи кредити и имаме зад гърба си 10 години опит и десетки хиляди доволни клиенти. Това е най-бързият и лесен начин да получите онлайн заем, чиито параметри и опции за изплащане ще бъдат изцяло съобразени с възможностите ви, така че да не изпитвате допълнителни затруднения, ако и без това сте в трудна ситуация.Обратно към всички

Прочети още