Защита на личните данни на най-високо ниво - Credissimo

Вземи пари сега

КРЕДИСИМО АД, дружество със седалище и адрес на управление:
гр.София 1463, район „Триадица”, бул. „Витоша” №146 (сграда А), ет.2, Бизнес център „България”,
рег. по ф.д. №11476/2007г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 175330437,
вписано в регистъра на администраторите на лични данни под №0039198, съгласно Удостоверение от КЗЛД №0039198/14.09.2007г., ви уведомява, че:

С използването на сайта за бързи кредити credissimo.bg приемаш употребата на 'бисквитки' от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

С попълването на email и телефон, декларираш, че си съгласен Кредисимо АД да изпраща съобщения на попълнените от теб данни в сайта.