Beware of Credissimo Impersonators!

Beware of Credissimo Impersonators!

До всички заинтересовани лица

 

Кредисимо ЕАД иска да уведоми своите клиенти, партньори и всички заинтересовани лица, че групата на Credissimo няма пряко или непряко участие, в следните дружества: Drift Investments, Bitur.us, Bittor.io, Bitlev.com, 700 Capital

Всички компании, част от групата на Credissimo, както и проектите, в които участват, са публично достъпни на credissimo.com

 

От Ръководството

To whom it may concern

 

Credissimo EAD would like to inform its clients, partners, and stakeholders that Credissimo Group, its shareholders, executives, or management has no direct or indirect participation and involvement in the following companies: Drift Investments, Bitur.usBittor.ioBitlev.com700 Capital

All companies part of Credissimo Group, as well as projects supported by Credissimo Group, are publicly available on credissimo.com

 

From the Management


Обратно към всички

Прочети още