close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Credissimo запазва кредитния си рейтинг и през 2017 г.

от Credissimo България | 16.10.2017

Credissimo запазва кредитния си рейтинг и през 2017 г.

На състояло се събрание през месец октомври 2017 г., Рейтинговият комитет на Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) актуализира кредитния рейтинг на Credissimo, като запази присъдените до момента оценки. Това е в резултат на отличните показатели на Дружеството през периода на актуализацията от юни 2016 г. до юни 2017 г.

Така, компанията получава най-високият за държавата рейтинг, като той се явява и таван на рейтинга на Credissimo.

Кредитният рейтинг на Credissimo:

  • дългосрочен рейтинг: ВВB-,
  • перспектива: стабилна;
  • краткосрочен рейтинг: А-3;
  • дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG);
  • перспектива: стабилна;
  • краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG).

Как се определя рейтингът?

Рейтингът се актуализира на годишна база, а на всяко тримесечие БАКР осъществява текущо наблюдение на състоянието на Дружеството. При наличие на ключови фактори, които могат да повлияят върху финансовата сила, БАКР може да актуализира нейния рейтинг преди настъпване на периода за годишна актуализация.

Рейтингът присъждан от БАКР, се базира на методиката CRAMELS.

Последователно се оценяват:

C – Капиталова адекватност

R – Ресурси

A – Качество на активите

M –Мениджмънт

E – Качество на доходите

L – Ликвидност

S – Размер и системи

Корпоративният кредитен рейтинг (рейтинг на емитент) е безпристрастна оценка за кредитоспособността на компания. Той изразява външно, обективно и независимо мнение относно възможностите на компанията да обслужва задълженията си точно и навреме. За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг е използвана информация от оценяваното Дружество, Национален Статистически Институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР)

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския Съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския Съюз.

Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

БАКР е с над 12 годишна история, период, през който е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на поредица от финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове, както и на множество общини.

Запазеният кредитен рейтинг на Credissimo доказва стабилните позиции на Дружеството на пазара. Реализираните стойности на активите, собствения капитал и общите приходи го позиционират на челни позиции спрямо включените в конкурентната група компании. По редица от разгледаните финансови показатели дружеството реализира по-добри стойности спрямо тези на останалите дружества, като успява да се отличи сред своите конкуренти и да се позиционира като лидер в сферата на небанковото кредитиране.

Прочети още

Най-интересните коледни базари по света
Най-интересните коледни базари по света

Коледните базари по света - кои от тях си заслужават да бъдат посетени?

Вълнуващите Orange Days са тук!
Вълнуващите Orange Days са тук!

Възползвай се от ексклузивни отстъпки в периода 22.11.2021 г. – 28.11.2021 г.

15 съвета за Черен петък: как да направиш успешни...
15 съвета за Черен петък: как да направиш успешни...

Прочети нашите 15 съвета за един незабравим шопинг. Купи си всичко, което ти трябва с Credissimo.