Credissimo е официален гост на най-значимия глобален форум, посветен на защитата на личните данни

Credissimo е официален гост на най-значимия глобален форум, посветен на защитата на личните данни

Между 22-26 октомври 2018, за първи път едновременно в София и Брюксел, се проведе 40-та международна конференция на органите по защита на личните данни за неприкосновеността на личния живот и обмена на данни. Събитието се организира от Комисията за защита на личните данни и Европейския надзорен орган по защита на данните, като интересен факт е, че за първи път европейска институция и национален орган си сътрудничат в начинанието.

Темата на тазгодишната среща беше „Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот”. В рамките на 4 дни в Брюксел и София се проведоха паралелни дебати по теми като „Интелигентни решения за сигурност и отчетност на данните“, „Дигитална етика в епохата на глобалните комуникации и виртуалната реалност“ и „Защита на неприкосновеността във финансовия сектор: Fintech иновации и традиционно банкиране“. В отворените дискусии взе активно участие и Пламен Славов, DPO (длъжностно лице по защита на личните данни) на Credissimo.

“Водеща тема във всички дебати бяха етиката и отговорността, която носим като общество. Човешките ценности са това, което стои в основата на въпроса за неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Динамично развиващата се дигитализация във всеки аспект на съвременния свят задава и посоката за развитие на Credissimo, като компания, която поставя клиентите си като ключов приоритет. Спазването на най-високите стандарти на бизнес етиката и отговорното отношение са залегнали в основата на принципите ни. Като лидер в сектора, наша отговорност е да развиваме услугите си винаги с поглед напред, така че да продължим да предоставяме иновативни решения, в интерес на нашите клиенти, съблюдавайки стриктно всички изисквания и разпоредби на европейското и националното законодателство. Спазването на принципите на законност, сигурност и прозрачност изгражда доверието, което клиентите ни гласуват, и имаме задължение да съхраним“, споделя г-н Славов.

В дискусиите в двете столици взеха участие редица експерти в областта на защитата на личните данни, като присъстваха представители на европейски и международни органи и институции, като Европейската Инвестиционна банка, Европол, както и на водещи компании в сфери като финанси, технологии и комуникации, като АТ&T, Apple, Facebook, Google и KBC.

В рамките на форума в София, г-н Славов имаше възможност да проведе дискусии  за начините, с които компаниите в България прилагат определени изисквания при спазването на личните данни, както и етични въпроси по прилагането на GDPR с експерти в областта, като Даниел Дрюър (на снимката вляво), длъжностно лице по защита на данните и ръководител на звеното за защита на данните в Европол, с Пламен Ангелов, Директор по правни и международни отношения в КЗЛД, с Антон Иванов, DPO в Алианц България и др.Обратно към всички

Прочети още