close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Credissimo с повишен кредитен рейтинг от БАКР

от Credissimo България | 11.11.2019

Credissimo с повишен кредитен рейтинг от БАКР

Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД от BBB- на BBB, с промяна на перспективата от „положителна“ на „стабилна“. БАКР запазва дългосрочния рейтинг по национална скала: A+ (BG), и аналогична „стабилна“ перспектива. Запазва се и краткосрочния рейтинг А-3 и краткосрочния рейтинг по национална скала: А-1 (BG).

Повишеният кредитен рейтинг на Credissimo е обективно потвърждение за стабилността на компанията, за нейния изключително успешен и устойчив модел на работа, както и за прозрачността и коректността при обслужването, които тя налага на българския пазар за небанково кредитиране.

Основа за актуализация на кредитния рейтинг на Credissimo

Методология

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг.

Източници на информация

Необходимата информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт (НСИ), Българска Народна Банка (БНБ), база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Основни аспекти, взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг:

  • Положителната динамика на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
  • Запазване на тенденцията на много ниска кредитна и обща задлъжнялост. В сравнителен план към края на 2018 г., „Кредисимо“ ЕАД заема благоприятна позиция спрямо разгледаната конкурентна група;
  • Разширяване на кредитния портфейл на дружеството с 23.5% през 2018 г.;
  • В сравнителен план в групата от 8 компании, „Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция напред, до второ място по размер на управляваните активи, запазва втората си позиция по размер на собствен капитал и остава позиционирано на трето място по реализирани приходи;
  • Credissimo продължава да отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

За БАКР

БАКР е първата българска агенция за кредитен рейтинг с над 17 годишна история. За този период е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на поредица от финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове, както и на множество общини.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския Съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския Съюз.

Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

 

  Назад към всички

 

Прочети още

Започваш първата си работа? Ето как да похарчиш заплатата...
Започваш първата си работа? Ето как да похарчиш заплатата...

Съвети за това как да се научиш да спестяваш в началото на кариерата си.

Трябва ли да избягваме заемите от роднини и приятели?
Трябва ли да избягваме заемите от роднини и приятели?

Спешно ти трябва финансиране, но не знаеш към кого да се обърнеш? В тази статия ще ти разкажем за плюсовете и минусите на приятелския заем.

Как да научиш децата си да боравят с пари?
Как да научиш децата си да боравят с пари?

Децата и парите могат да бъдат истински несъвместими. Затова е важно да получат финансовите си уроци още от малки. Ето как можеш да го постигнеш.