close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Credissimo – съинициатор и член-основател на АОНК

от Credissimo България | 16.09.2014

Credissimo – съинициатор и член-основател на АОНК

Credissimo е финансова институция с основен предмет на дейност: небанково кредитиране. Продуктите и услугите, които предоставяме, предлагат спокойствие и сигурност за нашите потребители, в случай на финансово затруднение. Основната ни цел е нашите потребители да получават бързи и удобни финансови продукти, които предлагат високо ниво на сигурност и с ясни и прозрачни условия, без "ситен шрифт". За да постигнем тази цел, ние прилагаме, утвърдени на световно ниво, добри практики в областта на бързите кредити. 

Развитие на сектора за небанково кредитиране в България

Налагайки световни стандарти за безопасно и прозрачно кредитиране, Credissimo допринася съществено за изграждането на пазара на небанковото кредитиране в България. Други фактори, които оказват немалко влияние върху структурирането на сектора, са законите и нормативните актове, които различните институции на държавата приемат, както и активностите на другите фирми за бързи кредити у нас.

Основаване на Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК)

На 15. Април 2014 г. фирмите от сектора се обединиха около сходната си гледна точка относно потребностите от регулация в сферата си на дейност и учредиха Асоциация за отговорно небанково кредитиране. Като една от фирмите, спазващи утвърдени международни стандарти и добри практики, Credissimo е и сред инициаторите на новата организация. Признание за активната роля на компанията в учредителния процес, е изборът на Константин Кръстев – един от изпълнителните директори на Credissimo, за заместник-председател на АОНК. 

Основни цели на АОНК

Сред основните цели на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е: 

  • защитата на потребителите чрез въвеждане на всеобхватно и задължително спазване на утвърдените добри търговски практики при отчитане на пазарните реалности;
  • промяна на съществуващата нормативна уредба в посока облекчаване на отношенията между фирмите и потребителите;
  • полагане на усилия за по-добро разбиране на дейността на сектора от обществото и ясно разграничаване между добронамерените и недобронамерените пазарни субекти и практики.

Вярваме, че по-добрата осведоменост на потребителите ще доведе до обществена нетърпимост към недобросъвестните практики в сферата на небанковото кредитиране. 
Следващите стъпки по изпълнение на поставените си цели, които фирмите от АОНК смятат да предприемат, са постигане на сътрудничество с държавните структури и институции, както и с неправителствени организации, доказали се с активна защита на потребителските интереси. 

Осъзнаваме, че това е процес и трябва да изминем дълъг път, за да постигнем промяна в нормативната уредба и общественото мнение. Но тези първи стъпки са част от процеса, който следва да доведе до преодоляване на негативното отношение у потребителите, породено от множестовото лоши практики, на които сме свидетели всеки ден и им помогне да видят позитивните страни, които небанковото кредитиране им предлага.

Прочети още

Вечните коледни филми
Вечните коледни филми

Забавни, мили, малко клиширани. Кои са вечните Коледни филми, на които не можем да устоим всяка година?

Най-интересните коледни базари по света
Най-интересните коледни базари по света

Коледните базари по света - кои от тях си заслужават да бъдат посетени?