Credissimo – съинициатор и член-основател на АОНК

Credissimo – съинициатор и член-основател на АОНК

Credissimo е финансова институция с основен предмет на дейност: небанково кредитиране. Продуктите и услугите, които предоставяме, предлагат спокойствие и сигурност за нашите потребители, в случай на финансово затруднение. Основната ни цел е нашите потребители да получават бързи и удобни финансови продукти, които предлагат високо ниво на сигурност и с ясни и прозрачни условия, без "ситен шрифт". За да постигнем тази цел, ние прилагаме, утвърдени на световно ниво, добри практики в областта на бързите кредити. 

Развитие на сектора за небанково кредитиране в България

Налагайки световни стандарти за безопасно и прозрачно кредитиране, Credissimo допринася съществено за изграждането на пазара на небанковото кредитиране в България. Други фактори, които оказват немалко влияние върху структурирането на сектора, са законите и нормативните актове, които различните институции на държавата приемат, както и активностите на другите фирми за бързи кредити у нас.

Основаване на Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК)

На 15. Април 2014 г. фирмите от сектора се обединиха около сходната си гледна точка относно потребностите от регулация в сферата си на дейност и учредиха Асоциация за отговорно небанково кредитиране. Като една от фирмите, спазващи утвърдени международни стандарти и добри практики, Credissimo е и сред инициаторите на новата организация. Признание за активната роля на компанията в учредителния процес, е изборът на Константин Кръстев – един от изпълнителните директори на Credissimo, за заместник-председател на АОНК. 

Основни цели на АОНК

Сред основните цели на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е: 

  • защитата на потребителите чрез въвеждане на всеобхватно и задължително спазване на утвърдените добри търговски практики при отчитане на пазарните реалности;
  • промяна на съществуващата нормативна уредба в посока облекчаване на отношенията между фирмите и потребителите;
  • полагане на усилия за по-добро разбиране на дейността на сектора от обществото и ясно разграничаване между добронамерените и недобронамерените пазарни субекти и практики.

Вярваме, че по-добрата осведоменост на потребителите ще доведе до обществена нетърпимост към недобросъвестните практики в сферата на небанковото кредитиране. 
Следващите стъпки по изпълнение на поставените си цели, които фирмите от АОНК смятат да предприемат, са постигане на сътрудничество с държавните структури и институции, както и с неправителствени организации, доказали се с активна защита на потребителските интереси. 

Осъзнаваме, че това е процес и трябва да изминем дълъг път, за да постигнем промяна в нормативната уредба и общественото мнение. Но тези първи стъпки са част от процеса, който следва да доведе до преодоляване на негативното отношение у потребителите, породено от множестовото лоши практики, на които сме свидетели всеки ден и им помогне да видят позитивните страни, които небанковото кредитиране им предлага.Обратно към всички

Прочети още