Моментално одобрение за твоите моментални нужди

Моментално одобрение за твоите моментални нужди

Ежедневието на всеки от нас става все по-забързано и динамично, а времето се превръща в най-ценния ни ресурс. В Credissimo осъзнаваме тази тенденция и именно затова от създаването на компанията се стремим да улесняваме и ускоряваме процеса по заявяване и получаване на средства. От 01.09.2018 г., всеки клиент вече ще се възползва от моментално одобрение на молбата си за онлайн заем - без да се налага да чака дори минута, а ще получава отговор на момента*. Водени от стремежа си да сме максимално полезни за всеки наш клиент, първи в България въвеждаме този иновативен модел на обслужване. Нововъведението е продиктувано от желанието ни не само да удовлетворим изцяло моментните потребителски очаквания, но и да предвидим и бъдещите нужди на клиентите ни. Създаваме революционни методи, за да съкратим максимално времето за обработка на заявленията за кредит и най-вече да подобрим качеството на предлаганите услуги.
 

Всяко постъпило заявление за заем вече преминава през изцяло автоматизирано скориране от бот с цел максимално бързо и точно изчисляване на кредитоспособността на клиента в реално време. Алгоритъмът самостоятелно за секунди оценява социодемографската информация, подадена от клиента в заявлението му за кредит, както и извлича допълнителната информацията от всички необходими регистри като НОИ, ЦКР, МВР и тн. Също така успоредно взима предвид и историческите данни за предишните кредити на клиента към Кредисимо ЕАД като на тяхна база прави и анализ на потенциалното бъдещо поведение на клиента.
 

В случай, че клиентът е нов за компанията, на база на статистически матрици и поведенчески модели, базирани на огромния масив от събрани данни за поведението на всички потребители на компанията през над 10 годишната й история, роботът прогнозира вероятното му поведение и доколко рисков е той с над 99% точност.
 

Ботът се самообучава ежедневно на база на съвкупността от исторически събраните данни, с цел да се самоусъвършенства и прогнозира все по-точно бъдещото поведение на клиентите.
 

Плюсовете за потребителите са, че получават напълно безпристрастна и независима от човешка намеса автоматизирана услуга, която веднага след получаване на заявлението, вече е готова със становището.
 

Чрез постоянните нововъведения, целим да изпреварваме очакванията на клиентите, като надграждаме постоянно обслужването и предоставяните услуги.  Вътрешните ни проучвания затвърждават това, като 98% от клиентите ни споделят, че според тях процесът по кандидатстване за онлайн кредит е изключително бърз, а 85% оценяват цялостното ни обслужване като „Отлично“.

*Кандидатите подлежат на моментално одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Credissimo.Обратно към всички

Прочети още