Нови изисквания в процеса по кандидатстване за заем от 12 май 2019 г.

Нови изисквания в процеса по кандидатстване за заем от 12 май 2019 г.

Промените в процеса по кандидатстване за заем се прилагат в отговор на изискванията на новия ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) и Правилника за прилагането на ЗМИП. Те са мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризъм, които Credissimo е задължено да прилага в качеството си на финансова институция. Ето по-важните от тях:
 

1. Предоставяне на снимка на валидна лична карта става задължително при кандидатстване за заем след 12.05.2019 г.

Преди да разгледаме заявлението ти, ще е нужно да предоставиш актуална снимка на личната си карта. Това можеш да направиш по два начина, в зависимост от това дали вече си активирал  клиентския си профил в Credissimo или не.

В случай че вече си наш клиент и имаш активиран клиентски профил:

Влез в профила си тук и избери меню „Моят профил“. Натисни бутона „Редактирай“, за да направиш необходимите промени по личната си информация. Прикачи снимките на лицето и гърба на личната си карта от указаните бутони и натисни бутона „Запази промените“ в горния десен ъгъл на екрана, за да запазиш информацията. Изискването е снимките да бъдат в .jpg, jpеg или .png формат, а максималният допустим размер е 7 MB.
 

прикачане на лична карта през потребителски профил


В случай че все още нямаш активиран клиентски профил:

Попълваш кратката форма на credissimo.bg, като избереш желаната сума, период, въведеш своя мобилен телефонен номер, имейл и удостовериш съгласието си със съответните декларации за лични данни. Като следваща стъпка от заявлението и създаването на профила, въвеждаш личните си данни, за да можеш да финализираш процеса. Тук ще намериш бутоните за прикачване на снимки на лицето и гърба на твоята валидна лична карта.
 

многостъпкова форма за кандидатстване за заем в credissimo


След като попълниш всички необходими данни, трябва да активираш своя клиентски профил чрез бутона „Активирай профила си“ на страницата с потвърждението за успешно изпратено заявление за кредит.
 

активация на потребителски профил


В случай че не си прикачил снимки на личната си карта в процеса по попълване на заявлението, можеш да го направиш след активация на профила си по описания по-горе начин.
Считано от 12.05.2019 г. без актуална снимка на личната ти карта няма да можем да обработим заявлението ти за заем. 
Важно! В случай че имаш нова лична карта и активен договор за кредит, трябва да прикачиш актуално копие от нея в профила си по описания по-горе начин в най-кратък срок.
 

2. Декларация за Видна политическа личност

При всяко заявяване на заем ще трябва да декларираш дали си бил/а „Видна политическа личност“ или свързан/а с такава личност през последната една година чрез маркиране на изрична декларация, която е от част от заявлението. В случай че попадаш в тази категория си длъжен да декларираш това обстоятелство при кандидатстването си за кредит. Ние ще приложим разширени мерки за комплексна проверка, които ще включват изискването на допълнителна информация/документи, за да ти предоставим искания кредит.

Какво означава клиент, притежаващ качеството на политически изявено лице или т.н. „PEP”?

Видни политически личности по смисъла на ЗМИП са физически лица, които изпълняват или са свързани с лица, на които са били поверени следните важни обществени функции:
1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. членове на управителните органи на политически партии;
11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
 

3. Текущо наблюдение и проверки

Текущо наблюдение и проверки за промяна в декларираните от клиентите данни, в това число, валидност на лична карта, се извършват периодично. 

В Credissimo, като една от най-бързо развиващите се високотехнологични компании, се стремим постоянно да разработваме и внедряваме иновативни услуги, отговарящи на бързо развиващия се дигитален свят. Ето защо, почти изцяло автоматизирахме процесите по текущо наблюдение и проверки, като по този начин освен че обезпечаваме изискванията на действащото законодателство адекватно спрямо обемите, но преди всичко, осигуряваме сигурност и удобство на нашите клиенти.

В Credissimo, като една от най-бързо развиващите се високотехнологични компании, се стремим постоянно да разработваме и внедряваме иновативни услуги, отговарящи на бързо развиващия се дигитален свят. С помощта на почти изцяло автоматизирани процеси, ще обезпечаваме изискванията на действащото законодателство по текущото наблюдение и проверки, но преди всичко ще осигурим максимална сигурност на данните и удобство за нашите клиенти. 


Ние сме тук, за да помогнем! При възникнали въпроси по прилагането на новите изисквания по ЗМИП, може да се обърнеш за съдействие на legal@credissimo.bg или да се обадиш на 0700 12 012
*национален номер на цената на един градски разговор или *5555 *за всички мобилни оператори на цена според мобилния план.

 Обратно към всички

Прочети още