Съобщение от Кредисимо ЕАД

Съобщение от Кредисимо ЕАД

До всички заинтересовани лица,

Във връзка с множеството постъпили запитвания Кредисимо ЕАД иска да уведоми своите клиенти и заинтересовани лица, че групата на Credissimo няма пряко или непряко участие, нито контрол под каквато и да е форма върху бизнеса и дружествата от групата на Nexo (https://nexo.io/). Дружествата от двете групи са отделни юридически лица, с различен бизнес модел, управителни органи, екип и финансиране.

От Ръководството

Гр. София,
16.09.2022 г.

 

To whom it may concern.
Due to numerous queries, Credissimo would like to inform its customers and partners interested in the topic, that Credissimo Group has no direct or indirect involvement and control of the businesses of the Nexo Group. These two companies are frim separate Groups with different business models, management, teams and financing.

From the Management

Sofia,
16.09.2022 г.Обратно към всички

Прочети още