Разликите между бърз кредит от банка и от небанкова финансова институция

Разликите между бърз кредит от банка и от небанкова финансова институция

Какви са разликите между това да вземеш кредит от банка и от небанкова финансова институция

Често пъти, когато ни се наложи да теглим кредит, си задаваме въпроса кой продукт на пазара е най-подходящ. Истината е, че еднозначен отговор няма: Има много променливи, според които да прецените кой е най-добрият избор. Така спрямо нуждите за един е по-добре да заяви потребителски кредит, за друг най-удобен е бързият заем, а трети би следвало да си извади кредитна карта. Вариантите са твърде много. За да не сравняваме ябълки и круши, ще се спрем само на приликите и разлики между различните предлагани бързи кредити. Основният въпрос, който повечето хора си задават, е свързан с избора на институция, а именно дали това да бъде банка или фирма за бързи кредити. Терминът „бърз кредит“ навлезе заедно с небанковите кредитни институции, но вече много банки също са го въвели за някои от своите потребителски заеми. Преди да се насочите към която и да е обаче, има въпроси, с които ще ви помогнем да направите своя избор, така че да е максимално подходящ, удобен и изгоден за вас.

Размер на сума за кредитиране

Най-съществената видима отлика на бързия заем е в неговия размер. При небанковите институции възможностите могат да започват от 100 лв., докато при банките обикновено долният праг е сравнително по-висок. Ако имате нужда от малка сума, то изборът е ясен. Често такава е необходима за разход от ежедневието, като плащане на сметка или за запълване на малка дупка до следващата заплата. За скоростта на процедурата ще стане дума по-долу, но е ясно, че за суми от порядъка на 100 – 200 лева няма смисъл от твърде ангажиращи действия от ваша страна. Ако обаче имате нужда от значително по-крупна сума в размер на няколко или десетки хиляди, то може да разгледате и банковите предложения. Повечето компании за бързи кредити не предлагат твърде големи по размер кредити. Например, при Credissimo, максималната сума за заявяване е 2000 лева чрез специализирания продукт за разсрочено плащане на малки и удобни вноски 'Credissimo плюс'. Това е с цел да е удобно и изгодно за потребителите.

Начин на заявяване

Следващата основна и може би за много хора по-важна разлика е в начина на заявяване. Небанковите институции в повечето случаи са специализирани в отпускане на кредити онлайн. Има банки, които предлагат подобна услуга, но при тях втората стъпка след заявяване през интернет отново е посещение на гише. Най-често причината е, че банките имат по-високи изисквания за отпускане на кредити и е необходимо да им предоставите нужните документи. Според случая може да ви поискат и допълнителни гаранции или поръчител. Най-често основните изисквания са за трудов договор и стаж от поне 6 месеца. При фирмите за бързи кредити обикновено ви е необходима само лична карта и навършено пълнолетие. Възможно е някъде да ви поискат трудов договор, но често е достатъчно да можете да удостоверите, че получавате доход, дори той да е от други източници, а не от работна заплата.

За какво и за кого са подходящи

Пренасянето на процедурата изцяло онлайн създава и основното предимство на бързите кредити от небанкови институции пред тези от банки.

Те са особено подходящи, когато:

  1. Трябва спешно да получите сумата. Независимо дали защото е наложително или просто защото така искате и независимо кой ден или час е.
  2. Намирате се на място, където вашата банка няма клон или пък изобщо няма банки.
  3. Искате заем с ограничен срок. Например, кредит до заплата, когато не желаете да разсрочвате сумата, а искате да я върнете при първа възможност.
  4. Не работите на трудов договор или по друга причина е вероятно да ви бъде отказан банков кредит.

Цена за разглеждане на документи и получаване на становище

В повечето случаи банките имат такса за разглеждане на документите за кандидатстване. Тя варира между 20 лв. при малки кредити и може да стигне и до много повече за по-високи суми (в зависимост от условията на конкретната банка). Обичайният срок за одобрение е между 1 и 3 дни. Много е възможно дори видимо да отговаряте на условията и да сте предоставили исканите документи, да получите отрицателно становище. Решението за отпускане на кредит се определя по т.нар. скоринг модел и ако по някаква причина точките ви са по-малко от нужното, заем ще ви бъде отказан. При небанковите кредитни компании одобрението може да се случи в рамките на няколко минути до няколко часа (в по-редки случаи) стига да нямате сериозни недостатъци в заявката като липса на доходи или лоша кредитна история (т.е. редовно не сте си изплащали предходни заеми). Подаването на заявление и разглеждането на документите при кандидатстване за бърз кредит от Credissimo е напълно безплатно. Не без значение е и начинът на получаване на парите, тъй като при бързите кредити от небанкови финансови институции имате избор това да стане на каса (от мрежата на EasyPay) или с превод по избрана от вас банкова сметка.

Данните говорят

Статистиката на Българската народна банка показва, че средно получените от фирмите за бързи кредити суми са над три пъти повече като обща сума спрямо отпуснатите от банки сходни продукти. Финансовите експерти обясняват този факт именно със значително по-леките условия и бързина, предоставяна от фирмите за бързи кредити. През последните години като цяло расте и потребителското кредитиране, което показва, че малките заеми стават все по-удобен и търсен инструмент сред домакинствата.Обратно към всички

Прочети още