close-icon
logo

This website is for our Bulgarian customers.

You can check our corporate page here

Credissimo е с нов, повишен кредитен рейтинг

от Credissimo България | 21.10.2016

Credissimo е с нов, повишен кредитен рейтинг

При, направеното през месец септември 2016 г., преразглеждане на кредитния рейтинг на Credissimo, рейтинговият комитет на БАКР взе решение за повишаване на оценката на дружеството. Това е в резултат на подобрените показатели на дружеството за периода на актуализацията (от 06.2015 г. до 06.2016 г.).

На Credissimo бяха присъдени следните рейтинги от „БАКР - агенция за кредитен рейтинг“ АД (БАКР):

  • Дългосрочен рейтинг: ВВB-;
  • Краткосрочен рейтинг: А-3;
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG);
  • Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG);
  • Перспектива: стабилна.

Повишеният кредитен рейтинг на Credissimo е обективно потвърждение за стабилността на компанията, за успешния й модел на работа, както и за прозрачност при обслужването на клиентите, която компанията налага на българския пазар за небанково кредитиране.

База за актуализация на кредитния рейтинг на Credissimo

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг. Необходимата за това информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Основните аспекти, които са взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг

  • Положителната динамиката на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
  • Запазване на тенденцията на спад в коефициента на задлъжнялост. В сравнителен план, към края на 2015г., Credissimo заема благоприятна позиция, спрямо разгледаната конкурентна група;
  • Поддържане на много добро ниво на покритие на брутния кредитен портфейл от обезценки;
  • Възвръщаемостта на активите продължава да е на много добро ниво, като дружеството се позиционира благоприятно в сравнителен план;
  • Credissimo продължава да отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

Повишеният кредитен рейтинг на Credissimo е потвърждава стабилните позиции на компанията на пазара, както и дава добра обратна връзка, че моделът на работа е успешен и прозрачността при обслужването на потребителите е правилната посока за развитие и налагане на българския пазар за небанково кредитиране.
 

кредитен рейтинг кредисимо


Свързани статии:

Българската агенция за кредитен рейтинг - БАКР присъди първоначален кредитен рейтинг на Credissimo

Прочети още

15 музея, които си заслужава да посетиш
15 музея, които си заслужава да посетиш

От Восъчните фигури във Велико Търново до Лувъра и Ермитажа. Представяме ти 15 музея, които си заслужава да посетиш

15 неща, които да опиташ поне веднъж в живота
15 неща, които да опиташ поне веднъж в живота

Някога хрумвала ли ти е мисълта “Какво ли е да направиш нещо, просто защото ти харесва?”

Започваш първата си работа? Ето как да похарчиш заплатата...
Започваш първата си работа? Ето как да похарчиш заплатата...

Съвети за това как да се научиш да спестяваш в началото на кариерата си.