„Кредисимо“ АД е с нов, повишен кредитен рейтинг

от Кредисимо АД | 21.10.2016
Вземи пари сега

На „Кредисимо“ АД бяха присъдени следните рейтинги от „БАКР - агенция за кредитен рейтинг“ АД (БАКР):

При направеното през м. септември 2016г. преразглеждане на кредитния рейтинг на „Кредисимо“ АД Рейтинговият комитет на БАКР взе решение за повишаване на оценката на дружеството в резултат на подобрените показатели на дружеството през периода на актуализацията (06.2015г. – 06.2016г.). Основните аспекти, които са взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг, са:

  • Дългосрочен рейтинг: ВВB-; краткосрочен рейтинг: А-3;
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG), перспектива: стабилна, краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG)

Повишеният кредитен рейтинг на „Кредисимо“ АД е обективно потвърждение за стабилността на компанията, за успешния й модел на работа, както и за прозрачност при обслужването на клиентите, която компанията налага на българския пазар за небанково кредитиране.

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг, като необходимата за това информация е набавена от оценяваното дружество, Национален Статистически Институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

  • Положителната динамиката на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
  • Запазва се тенденцията на спад в коефициента на задлъжнялост. В сравнителен план към края на 2015г. дружеството заема благоприятна позиция спрямо разгледаната конкурентна група;
  • Поддържане на много добро ниво на покритие на брутния кредитен портфейл от обезценки;
  • Възвръщаемостта на активите продължава да е на много добро ниво, като дружеството се позиционира благоприятно в сравнителен план;
  • Дружеството продължава да отчита много добри нива на показателите за ликвидност.

Повишеният кредитен рейтинг на „Кредисимо“ АД е обективно потвърждение за стабилността на компанията, за успешния й модел на работа, както и за прозрачност при обслужването на клиентите, която компанията налага на българския пазар за небанково кредитиране.

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг, като необходимата за това информация е набавена от оценяваното дружество, Национален Статистически Институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

кредитен рейтинг кредисимоПрочети още

Животът често е отчайващо несправедлив. Току си взел заплата, минали са няколко дни, а ти се чудиш къде са се изпарили средствата за цял месец?
Ако си мислите, че става въпрос за някой Трифон, който е бил от зарязан от някого – не е вярно. Трифон Зарезан е празник, смеска между православната традиция и народните обичаи
Бързите кредити са чудесен съвременен инструмент за разрешаване на краткосрочни финансови въпроси. Почти няма човек, който да не е бил изправян пред...

С използването на сайта за бързи кредити credissimo.bg приемаш употребата на 'бисквитки' от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

С попълването на email и телефон, декларираш, че си съгласен Кредисимо АД да изпраща съобщения на попълнените от теб данни в сайта.