Българската агенция за кредитен рейтинг - БАКР присъди първоначален кредитен рейтинг на Credissimo

Българската агенция за кредитен рейтинг - БАКР присъди първоначален кредитен рейтинг на Credissimo

На Credissimo беше присъден дългосрочен кредитен рейтинг „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B” от „Българската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР).

През 2015 г. Credissimo – Финансово технологична (ФинТек / FinTech) структура с многогодишно присъствие на пазара, получи сертификат за присъден кредитен рейтинг отБългарската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР). Агенцията присъди дългосрочен кредитен рейтинг на Credissimo „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B”.

В процеса на присъждането на кредитния рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг. За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг е използвана информация от оценяваното дружество, годишните одитни доклади на Делойт, Национален Статистически Институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Присъждането на висок рейтинг на Credissimo от страна на международно призната рейтингова агенция, е потвърждение за стабилността и потенциала на компанията като институция и за уникалната й роля в развитието на българския онлайн финансов пазар.

Credissimo е първата, и за сега единствена, независима българска кредитна структура от сектора на тъй наречените „бързи кредити“ с присъден кредитен рейтинг. След като бе първата и отново - за сега единствена, измежду подобните й  небанкови финансови институции, листвана на Българската Фондова Борса – София, Credissimoо с тази стъпка продължава процеса си на утвърждаване на прозрачна, надеждна и предвидима кредитна институция.
 


Кредитният рейтинг

Представлява най-кратката задълбочена и лесна за разбиране оценка на кредитоспособността на конкретна стопанска единица от гледна точка на нейните кредитори. Той дава обективно външно мнение за способността на даден длъжник навременно да обслужва поетите финансови задължения.

Credissimo

Е иновативна онлайн компания с дейност от 2007 г. Към днешна дата е известна предимно с дейността си в сектора на потребителското кредитиране.

Credissimo първи предложиха онлайн кредити на българския пазар, както и първи в България предложиха одобрение на заеми до минути и заеми с 0% лихва.

С 96% потребителска удовлетвореност и над 158 000 фенове във Facebook, Credissimo е за трета поредна година №1 за онлайн кредити според специализирания сайт 24пари.

Credissimo е член-основател на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК) - обединение на фирми за небанково кредитиране около единни етични правила за защита на потребителите.

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР)

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския Съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския Съюз.

Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

БАКР е с над 12 годишна история, период, през който е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на поредица от финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове, както и на множество общини.

bcra-bg.comОбратно към всички

Прочети още