Българската агенция за кредитен рейтинг - БАКР присъди първоначален кредитен рейтинг на Кредисимо АД

от Кредисимо АД | 15.01.2016
Вземи пари сега

На „Кредисимо” АД беше присъден дългосрочен кредитен рейтинг „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B” от „Българската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР).

През 2015 г. „Кредисимо” АД – Финансово технологична (ФинТек / FinTech) структура с многогодишно присъствие на пазара, получи сертификат за присъден кредитен рейтинг отБългарската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР). Агенцията присъди дългосрочен кредитен рейтинг на „Кредисимо” АД „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B”.

В процеса на присъждането на кредитния рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг. За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг е използвана информация от оценяваното дружество, годишните одитни доклади на Делойт, Национален Статистически Институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Присъждането на висок рейтинг на „Кредисимо” АД от страна на международно призната рейтингова агенция, е потвърждение за стабилността и потенциала на компанията като институция и за уникалната й роля в развитието на българския онлайн финансов пазар.

„Кредисимо“ е първата, и за сега единствена, независима българска кредитна структура от сектора на тъй наречените „бързи кредити“ с присъден кредитен рейтинг. След като бе първата и отново - за сега единствена, измежду подобните й  небанкови финансови институции, листвана на Българската Фондова Борса – София, Кредисимо с тази стъпка продължава процеса си на утвърждаване на прозрачна, надеждна и предвидима кредитна институция.

кредитен рейтинг кредисимо

Кредитният рейтинг

Представлява най-кратката задълбочена и лесна за разбиране оценка на кредитоспособността на конкретна стопанска единица от гледна точка на нейните кредитори. Той дава обективно външно мнение за способността на даден длъжник навременно да обслужва поетите финансови задължения.

Кредисимо АД

Е иновативна онлайн компания с дейност от 2007 г. Към днешна дата е известна предимно с дейността си в сектора на потребителското кредитиране.

Кредисимо първи предложиха онлайн кредити на българския пазар, както и първи в България предложиха одобрение на заеми до минути и заеми с 0% лихва.

С 96% потребителска удовлетвореност и над 158 000 фенове във Facebook, Кредисимо е за трета поредна година №1 за онлайн кредити според специализирания сайт 24пари.

Кредисимо е член-основател на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК) - обединение на фирми за небанково кредитиране около единни етични правила за защита на потребителите.

За повече информация –marketing@credissimo.bg

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР)

Е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския Съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския Съюз.

Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

БАКР е с над 12 годишна история, период, през който е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на поредица от финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове, както и на множество общини.

bcra-bg.comПрочети още

Животът често е отчайващо несправедлив. Току си взел заплата, минали са няколко дни, а ти се чудиш къде са се изпарили средствата за цял месец?
Ако си мислите, че става въпрос за някой Трифон, който е бил от зарязан от някого – не е вярно. Трифон Зарезан е празник, смеска между православната традиция и народните обичаи
Бързите кредити са чудесен съвременен инструмент за разрешаване на краткосрочни финансови въпроси. Почти няма човек, който да не е бил изправян пред...

С използването на сайта за бързи кредити credissimo.bg приемаш употребата на 'бисквитки' от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

С попълването на email и телефон, декларираш, че си съгласен Кредисимо АД да изпраща съобщения на попълнените от теб данни в сайта.