Тази Коледа с Credissimo всеки печели!

Тази Коледа с Credissimo всеки печели!

Има едно нещо, което ни обединява за коледните празници – желанието да получаваме подаръци. Затова тази година сме се погрижили да има изненади за всички от сърце!

 

В голямата ни Коледна томбола за 2022 г. сме подготвили 151 предметни награди или по 50 т. подарък от Лоялната ни програма, които ще бъдат разпределени между всички участници, усвоили заем в периода 14.11.2022 г. – 31.12.2022 г.

 

Наградите са:

 • 4 броя игрални конзоли Nintendo Switch
 • 3 броя iPad 10
 • 4 броя прахосмукачка робот Xiaomi Mi Robot
 • 20 броя стерео слушалки JBL
 • 20 броя смарт охранителна камера Xiaomi
 • 20 броя смарт лампа Xiaomi
 • 20 броя смарт часовник Xiaomi
 • 20 броя външна батерия Samsung
 • 20 броя смарт електрическа кана Xiaomi
 • 20 броя портативен принтер Xiaomi
 • 50 точки подарък в Лоялна програма на Credissimo за всеки участник, който не печели предметна награда

Повече детайли за наградите, тегленето и начина на получаване може да разбереш по-долу в условията на томболата.

 

Как да участваш в томболата?

1. Попълни кратката ни онлайн форма или влез в клиентския си профил и заяви заем за сума от 100 лева до 6 000 лева;

2. Получи моментално одобрение*;

3. Вземи желаната сума по избрания от теб начин съгласно Общите условия за предоставяне на кредити на Кредисимо ЕАД.

4. Ще бъдеш изтеглен за една от предметните награди или 50 точки подарък в Лоялна програма в периода 14.11.2022 г. – 31.12.2022 г. Виж повече в Общите условия на "Коледна томбола 2022" на сайта Кредисимо ЕАД.

 

Печеливши:

Период 1 - Антон Венев - Nintendo Switch; Иван Димов, Мирослав Бошнаков, Янко Станков - слушалки JBL; Симеон Захариев, Иван Иванов, Насибе Арнаудова - секюрити камера Xiomi; Елиян Драков, Тихомир Маринов, Ивка Цветанова - смарт лампа Xiomi; Жулиен Ангелов, Никола Божиков, Христина Йорданова - смарт часовник Xiomi; Красимир Маков, Станислав Станчев, Мирослав Николов - външна батерия Samsung; Деян Гидиков, Иван Иванов, Валентин Ангелов - смарт кана Xiomi; Пламен Фердинандов, Людмил Христов, Станков Кокалов - портативен принтер Xiomi
 

Период 2 - Емил Аспарухов - IPad 10; Татяна Трифонова, Емилиян Петров, Иван Янчев - слушалки JBL; Николай Вълков, Румяна Велкова, Полина Михайлова - Петкова - секюрити камера Xiomi; Николина Димова, Йорданка Моравченска, Александър Ненов - смарт лампа Xiomi; Ванеса Ракаджийска, Ивайло Георгиев, Иван Станкулов - смарт часовник Xiomi; Минка Горанова, Христо Урумов, Мирослав Стратиев - външна батерия Samsung; Пламен Борисов, Елка Хъдева, Румен Славов - смарт кана Xiomi; Мариела Богданова, Георги Христов, Ива Стефанова - портативен принтер Xiomi

 

Период 3 - Павлин Билчев - прахосмукачка робот Mi Robot; Иван Найденов, Христо Гатев, Благо Димитров - слушалки JBL; Методи Граховски, Миглена Топалова, Петър Стефанов - секюрити камера Xiomi; Йоана Радушка, Натали Пейчева, Даниела Христова - смарт лампа Xiomi; Искра Дончева, Николай Филев, Василка Конева - смарт часовник Xiomi; Симова Иванова, Ива Петкова, Веселина Николова - външна батерия Samsung; Хаджер Еминова, Християн Тодоров, Цветомир Серафимов - смарт кана Xiomi; Златина Петрова, Дорияна Иванова, Красимир Петров - портативен принтер Xiomi

 

Период 4 - Янка Инджова - Nintendo Switch; Роберто Миндов, Анна Костова, Бетина Александрова - слушалки JBL; Николай Илиев, Иван Димитров, Васил Стойчев - секюрити камера Xiomi; Героги Иванов, Никола Хараламов, Марина Василева - смарт лампа Xiomi; Елица Йорданова, Виолета Трайкова, Ивайло Александров - смарт часовник Xiomi; Сава Бобчев, Диян Колев, Аделина Константинова - външна батерия Samsung; Мартин Чавдаров, Десислава Стоянов, Цветелина Костадинова - смарт кана Xiomi; Стефан Евтимов, Пенка Аврамова, Вилиана Желева - портативен принтер Xiomi

Период 5 - Божидара Христова - IPad 10; Ани Цветкова, Красимир Георгиев, Ирена Иванова - слушалки JBL; Петя Атанасова, Росица Матеева, Ангел Бориславов - секюрити камера Xiomi; Венцислав Димитров, Благовест Златанов, Евелин Джунов- смарт лампа Xiomi; Ани Симеонова, Мелиха Хасанова, майкъл Ангелова - смарт часовник Xiomi; Мариана Маркова, Анета Славова, Надежда Димитрова - външна батерия Samsung; Петя Георгиева-Ресоловска, Жана Трифонова, Анатоли Обрешков - смарт кана Xiomi; Теодора Балабанова, Алекс Самуилов, Георги Галчев - портативен принтер Xiomi

 

Период 6 - Яница Михайлова - прахосмукачка робот Mi Robot; Росица Лилова, Ивайло Кръстев, Екатерина Биджова - слушалки JBL; Митко Митев, Йордан Наумов, Силвия Тончева - секюрити камера Xiomi; Ивелин Стоянов, Даниел Викторов, Диляна Дангова - смарт лампа Xiomi; Стефка Димитрова, Светла Вангелова, Любомир Георгиев - смарт часовник Xiomi; Ивайло Георгиев, Димитър Василев, Петър Лазаров - външна батерия Samsung; Сергей Голайко, Антон Иванов, Симона Тодорова - смарт кана Xiomi; Борислав Иванов, Веселина Христовска, Иво Георгиев - портативен принтер Xiomi

 

Период 7 - Стиляна Стефанова и Мартин Кръстев - Nintendo Switch; Кристиан Петков - iPad 10; Марио Еленков и Милена Петкова - прахосмукачка робот Mi Robot; Кристияна Маринова, Калин Колчов - слушалки JBL; Светослав Костов, Йорданка Христова - секюрити камера Xiomi; Младен Гочев, Тодор Михайлов - смарт лампа Xiomi; Асен Асенов, Людмил Павлов - смарт часовник Xiomi; Мартин Георгиев, Петя Гатева - външна батерия Samsung; Петър Истилянов, Доброслава Митева - смарт кана Xiomi; Мирослав Гамизов, Гинка Данчева - портативен принтер Xiomi.

 

Заяви и участвай

 

*Кандидатите подлежат на моментално одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Кредисимо ЕАД.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

„Коледна томбола 2022”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на „Коледна томбола 2022”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

2. Томболата стартира на 14.11.2022 г. от 00:00 часа, продължава до 23:59 часа на 31.12.2022 г. и е разделена на 7 периода („Период“), както следва:

2.1. Период 1 - от 00:00 ч. на 14.11.2022 г. до 23:59 ч. на 20.11.2022 г.;

2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 21.11.2022 г. до 23:59 ч. на 27.11.2022 г.;

2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 28.11.2022 г. до 23:59 ч. на 04.12.2022 г.

2.4. Период 4 - от 00:00 ч. на 05.12.2022 г. до 23:59 ч. на 11.12.2022 г.

2.5. Период 5 - от 00:00 ч. на 12.12.2022 г. до 23:59 ч. на 18.12.2022 г.

2.6. Период 6 - от 00:00 ч. на 19.12.2022 г. до 23:59 ч. на 25.12.2022 г.

2.7. Период 7- от 00:00 ч. на 26.12.2022 г. до 23:59 ч. на 31.12.2022 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и се публикуват за целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.credissimo.bg („Сайт“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

КРЕДИСИМО ЕАД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“, по-долу за краткост „Организатор“.

 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайта и в мобилното приложение на Организатора.

2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на адрес https://credissimo.bg/obshti-uslovia („Общите условия за кредит“), наричано за краткост по-долу „Участник“.

 

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 151 броя предметни награди („Наградите“), а именно:

 • 4 броя игрални конзоли NINTENDO SWITCH OLED RED&BLUE 64GB;
 • 3 броя iPad 10 Wi-Fi 64GB – Silver;
 • 4 броя прахосмукачка робот Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro;
 • 20 броя стерео слушалки JBL T510BT BLUE;
 • 20 броя охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD;
 • 20 броя Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2;
 • 20 броя Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory;
 • 20 броя Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY;
 • 20 броя Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro;
 • 20 броя Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer.

2. Организаторът обявява на Сайтa, на своята Фейсбук страница и в мобилното си приложение вида на Наградите. Организаторът си запазва правото конкретна предметна Награда да бъде с цвят различен от посочения по-горе.

3. Всеки Участник в Томболата, който е усвоил кредит в периода на Томболата, но не спечели предметна Награда при седмичното теглене получава 50 точки от Лоялната програма на Организатора със срок на валидност 6 (шест) месеца от датата на договора за кредит, сключен в периода на Томболата. Точките ще се заредят автоматично от Организатора в клиентския профил на Участника в Сайта и му дават право на отстъпка от оскъпяването при бъдещ кредит от Организатора, заявен в посочения 6-месечен срок. В случай че Участникът не участва в Лоялната програма, точките ще бъдат заредени автоматично в случай че той се присъедини към Лоялната програма в срок от 6 (шест) месеца от датата на договора за кредит, сключен в периода на Томболата.

4. Използвалнето на лоялните точки по т.3 по-горе се използват съгласно условията на Лоялната програма. Подробна информация за Лоялната програма е налична на https://credissimo.bg/loyalna-programa-obshti-uslovia.

5. В случай че Участник не отговаря на условията в Лоялната програма и лоялните точки подарък от тази Томбола не могат да бъдат използвани, Участникът няма право на каквато и да е друга компенсация от Организатора.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията регламентирани в тях.

2. За участие в Томболата Участниците следва да извършат следните действия:

2.1. Участникът в Периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит до Организатора съгласно Общите условия за кредит. В случай че заявлението за кредит бъде одобрено от Организатора и сключен договор за кредит, заемната сумата да бъде усвоена от Участника.

2.2. Всеки Участник, който изпълни условията по тези ОУ и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 5 по-долу, участва автоматично в Томболата за спечелване на предметна Награда или точки от Лоялната програма.

3. Всеки Участник участва в Томболата еднократно независимо колко кредита усвои през периода на Томболата. Участник има право да получи само една предметна Награда или лоялни точки независимо от броя сключени договори за кредит и усвоени заемни суми през Периода на Томболата.

4. Ако Участникът се възползва от правото си на отказ от потребителския кредит по чл. 29 от Закона за потребителския кредит по отношение на кредита, с който е участвал в Томболата, Участникът губи правото си на участие и спечелване на предметна Награда или лоялни точки, както и няма право на каквато и да е друга компенсация от Организатора.

5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Сайта, Фейсбук страницата, мобилното приложение или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградите.

5.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1 Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

6.2. Печелившите в Томболата се определят и обявяват, както следва:

6.2.1. На 21.11.2022 г. един Участник ще бъде изтеглен и ще обявен за печеливш за предметна Награда конзола NINTENDO SWITCH OLED RED&BLUE 64GB, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда стерео слушалки JBL T510BT BLUE, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer;

6.2.2. На 28.11.2022 г. един Участник ще бъде изтеглен и ще обявен за печеливш за предметна Награда iPad 10 Wi-Fi 64GB – Silver, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда стерео слушалки JBL T510BT BLUE, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда, Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer;

6.2.3. На 05.12.2022 г. един Участник ще бъде изтеглен и ще обявен за печеливш за предметна Награда прахосмукачка робот Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда стерео слушалки JBL T510BT BLUE, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда, Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer;

6.2.4. На 12.12.2022 г. един Участник ще бъде изтеглен и ще обявен за печеливш за предметна Награда конзола NINTENDO SWITCH OLED RED&BLUE 64GB, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда стерео слушалки JBL T510BT BLUE, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда, Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer;

6.2.5. На 19.12.2022 г. един Участник ще бъде изтеглен и ще обявен за печеливш за предметна Награда iPad 10 Wi-Fi 64GB – Silver, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда стерео слушалки JBL T510BT BLUE, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда, Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer;

6.2.6. (изменена на 12.12.2022 г.) На 29.12.2022 г. един Участник ще бъде изтеглен и ще обявен за печеливш за предметна Награда прахосмукачка робот Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда стерео слушалки JBL T510BT BLUE, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда, Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer;

6.2.7. (изменена на 30.12.2022 г.) На 03.01.2023 г. двама Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда конзола NINTENDO SWITCH OLED RED&BLUE 64GB, един Участник ще бъде изтеглен и ще обявен за печеливш за предметна Награда iPad 10 Wi-Fi 64GB – Silver, двама Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда прахосмукачка робот Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда стерео слушалки JBL T510BT BLUE, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда охранителна камера XIAOMI КАМЕРА IMILAB HOME SECURITY CAMERA C21 2.5K QHD, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Външна батерия POWER BANK SUPER FAST BATTERY PACK SAMSUNG 10000 MAH 25W TYPE C - DARK GRAY, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Смарт Електрическа кана Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, трима Участници ще бъдат изтеглени и всеки ще обявен за печеливш за предметна Награда Портативен принтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer.

6.3. Обявяването на победителите за предметните Награди ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно настоящите ОУ.

6.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за кредит, сключен с Организатора.

6.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7. Получаване на Наградата:

7.1. Всеки печеливш Участник за предметна Награда ще я получи на адреса си, посочен в договора за кредит в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по раздел VI, т. 6.3, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по раздел VI, т. 6.4. Спечелилият предметна Награда Участник ще я получи по куриер, изпратена за сметка на Организатора.

7.2. Всеки Участник в Томболата, който не е спечелил предметна Награда при съответното седмично теглене, но е усвоил сума по договор за кредит с Организатора, получава автоматично 50 точки от Лоялната програма съгласно условията на раздел V и раздел VI от тези ОУ.

7.3. В случай че печеливш Участник по негова вина не получи предметната Награда, изпратена чрез куриер, Участникът губи правото си да получи същата. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва предметната Награда на друг Участник или да изтегли резервен печеливш за съответния период, на когото да я връчи.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник предоставил непълен или неточен електронен адрес /е-mail/ или постоянен или настоящ адрес.

7.5. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му, които са различни от разхода за куриерската фирма за изпращане на предметната Награда.

7.6. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7.7. Наградата се връчва лично на спечелилия Участник от представител на Организатора или куриер срещу представяне на лична карта в оригинал. Връчването на предметна Награда може да бъде публично събитие.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Организаторът може по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите ОУ.

2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.

3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.

4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за кредити на Организатора и действащото законодателство. Всеки участник може да се запознае с правата си по защита на личните данни на адрес: https://credissimo.bg/personal-data.

5. Замяна на предметна Награда или лоялни точки срещу друго имущество или паричната им равностойност няма да се извършва от Организатора.

6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата.

7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата и/или в мобилното приложение на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.

8. При прекратяване на Томболата по реда на раздел VII, т. 1 или раздел VII, т. 7 от тези ОУ, няма да бъде връчена предметна Награда или лоялни точки, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава доброволно и извънсъдебно. В случай че това не е възможно - от компетентния български съд.

10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите Общи условия са приети на 14.11.2022 г., изменени на 30.12.2022 г. и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.Обратно към всички

Прочети още