Кредисимо АД пуска нова емисия акции в размер на 2.5 милиона лева

от Кредисимо АД | 28.10.2014
Вземи пари сега

В подкрепа на своето устойчиво развитие, Кредисимо АД пуска нова емисия акции в размер на 2.5 млн.лв. Решението бе взето на редовното общо събрание на съвета на акционерите проведено на 23.09.2014. С това решение дружеството увеличи своя капитал от досегашните 2.5 млн. лв. на 5 млн. лв. Решението бе прието единодушно.

Акциите ще се търгуват на Българската Фондова Борса от 24.10.2014 година. ISIN кодът на емисията е BG1100075073. Акциите са обикновени поименни, безналични и с право на глас. Стойността на една акция е 1 лев.

Кредисимо АД е листнато на Българската Фондова Борса от 07.05.2014, когато дружеството емитира първия си пакет акции на стойност 2.5 млн. лв. Кредисимо АД е първото и за сега единствено публично дружество от сектора на небанковите финансови институции.Прочети още

Кредисимо отново подкрепи учениците на ПМГ за участието им в ученическата конференция през януари.
Потребителски кредит са всички видове заеми, които се отпускат на физически лица за покриване текущи нужди – стоки и услуги.
Често пъти, когато ни се наложи да теглим кредит, си задаваме въпроса кой продукт на пазара е най-подходящ. Истината е, че еднозначен отговор няма ...

С използването на сайта за бързи кредити credissimo.bg приемаш употребата на 'бисквитки' от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

С попълването на email и телефон, декларираш, че си съгласен Кредисимо АД да изпраща съобщения на попълнените от теб данни в сайта.